R05914 – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN při provádění zemních prací

Číslo jednací: 04961-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl jeho zaměstnanec dne 12. prosince 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Orlová u domu na adrese Třešňová 1145 zemní práce v souvislosti se stavbou „Kanalizace Orlová", kdy při odstraňování kusu betonu za pomoci strojního mechanismu (minibagru BOBCAT) zavadil jeho lžící o plynárenské zařízení, a došlo tak k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 11. 6. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 554.6 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon