R05716 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození podzemního elektrického vedení činností v ochranném pásmu

Datum

Číslo jednací: 01235-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) energetického zákona dne 8. července 2015 v obci Vratimov v ulici Frýdecká 853/57  při provádění prací spojených s uzemněním hromosvodu poškodil elektrický kabelový vodič AYKY 4 x 70 v ochranném pásmu poškodil podzemního elektrického vedení, čímž ohrozil spolehlivost provozu tohoto zařízení, dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona (v platném znění ke dni porušení).

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 23. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 330.64 KB

Obsah

Sdílejte