R05514 – rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení

Číslo jednací: 04647-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl v přesně nezjištěné době v měsíci říjnu 2011 v Chomutově, ul. Zborovská č. p. 1760/3, v přízemí na chodbě domu zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením tak, že na plynovém vedení instaloval nové měřicí místo (odbočku), které propojil pomocí cizího měřicího zařízení bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. h) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 4. 6. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 555.53 KB

Obsah

Sdílejte