R05214 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení

Číslo jednací: 04223-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl dne 30. října 2013 kolem 10:00 hodin na odběrném elektrickém zařízení před měřícím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že v rodinném domě za pomoci elektrického vodiče Cu 4x4 mm2 propojil odvodní svorky pojistkového odpojovače v hlavní domovní skříni s elektroinstalací v domě nacházející se v jeho suterénu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 2. 7. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 447.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon