R05213 – rozhodnutí k podnikání bez licence

Číslo jednací: 02176-22/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s § 3 odst. 3 energetického zákona podnikal v energetických odvětvích bez licence na výrobu elektrické energie, když v období od 1. dubna 2005 do 23. ledna 2013 vyráběl a dodával elektrickou energii do distribuční soustavy z malé vodní elektrárny „MVE – Jabloneček ostrov", na adrese Ostrov, 512 43 Jablonec nad Nisou, o výkonu 0,3 MW, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. a) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 14. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.95 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon