R04416 – rozhodnutí k porušení zákazu provádění zásahu na odběrném elektrickém zařízení bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 00937-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona v blíže nezjištěné době ode dne 17. září 2015 do dne 23. listopadu 2015, v elektroměrovém rozvaděči umístěném ve zdi na chodbě domu odstranil zajišťovací plombu krytu krabice, kryt sejmul a uvnitř této krabice připojil nakroucením na přívodní vodiče kabel CYSY 3x1,5 mm2, který propojil s prodlužovacími kabely opatřenými zásuvkami, tyto kabely vedl do jednotlivých obytných místností, a tímto způsobem zajišťoval napájení elektrických spotřebičů, čímž porušil zákaz provádět zásah na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 24. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 513.23 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon