R04316 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01055-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. července 2015 v katastrálním území Šlovice u č. p. 110, v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce spočívající v hloubení výkopu za účelem propojení nového plynovodu, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50 (dále jen „plynárenské zařízení") ručním nástrojem (krumpáčem), a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, z nedbalosti dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 16. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 406.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon