R04214 – rozhodnutí k neoprávněnému odstranění rozvodné elektrické skříně

Číslo jednací: 03828-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že prováděl dne 1. května 2013 demolici vyhořelého stavení, při níž v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, odstranil rozvodnou elektrickou krabici ve zdi zbořeného domu bez č. p., vodiče provizorně zaizoloval a ponechal ve výkopu, v důsledku čehož došlo k přerušení dodávky elektrické energie do domu č. p. 141 v téže ulici, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 21. 5. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 417.83 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon