R03514 – rozhodnutí k neoprávněné výstavbě zimní zahrady v ochranném pásmu nadzemního vedení zařízení elektrizační soustavy

Číslo jednací: 03384-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. a) energetického zákona dokončil v roce 2010 na parcele č. 529/20 v katastrálním území Zlatkov v ochranném pásmu nadzemního vedení zařízení elektrizační soustavy výstavbu objektu zimní zahrady bez souhlasu vlastníka tohoto zařízení, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 24. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 454.13 KB

Obsah

Sdílejte