R03114 – rozhodnutí k poškození energetického zařízení při kácení stromů

Datum

Číslo jednací: 03028-3/2014-ERU

Účastník řízení tím, že dne 12. ledna 2014 kolem 8:50 hodin na pozemku p. č. 668/7 v k. ú. Město Ralsko Hradčany kácel na základě vydaného rozhodnutí Města Ralsko ze dne 21. 10.2013 tři smrky, kdy druhý v pořadí kácený strom během bezvětří po dořezu vlivem náhlého poryvu větru spadl mimo vytyčený prostor (vykácenou paseku), přestože byl v zářezu stromu umístěn klín a strom byl zajištěn těžební lopatkou, na podpěrné body nadzemního vedení NN provozovaného společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, následně došlo ke zlomení tří betonových sloupů č. 72, 73 a 74, poškození kabelu AES s pojistkovou skříní R23 a X2, a přerušení dodávky elektřiny do 15 odběrných míst po dobu 5,5 hodiny, čímž porušil povinnost v ochranném pásmu i mimo ně provádět činnosti tak, aby nedošlo k poškození energetického zařízení stanovenou § 46 odst. 12 energetického zákona, je uznán vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 16. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 336.92 KB

Obsah

Sdílejte