R03014 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením

Číslo jednací: 03020-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době ode dne 19. června 2013 do dne 8. srpna 2013 na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že demontoval z kabelové skříně umístěné na domě č.p. 26 pojistky a poté se napojil na hlavní přívodní kabel, v důsledku čehož následně vědomě čerpal neoprávněně elektrickou energii, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 462.95 KB

Obsah

Sdílejte