KR03013 – rozhodnutí o zastavení řízení, neboť nebyla naplněna skutková podstata správního deliktu

Číslo jednací: 00300-12/2013-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že neprodleně neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu změny podmínek pro udělení licence a nepředložil o nich doklady, nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence a po změně technických parametrů zahájil výkon licencované činnosti přede dnem nabytí právní moci rozhodnutí o změně licence, čímž se měl dopustit spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 16. 4. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 664.69 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon