R02717- rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina

Datum

Číslo jednací: 10716/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl v přesně nezjištěné době pravděpodobně dne 25. dubna 2016 zásah na odběrném elektrickém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že vodič ze vstupu do elektroměru převedl na výstup elektroměru, v důsledku čehož odebíral a umožnil odebírat z neměřené části elektřinu v bytě č. 17 na adrese Matěje Kopeckého č. p. 637/33, 708 00 Ostrava - Poruba, úmyslně dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 4. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 780.01 KB

Obsah

Sdílejte