R02514 – rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Datum

Číslo jednací: 01155-3/2014-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 71 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl v blíže neurčené době ode dne 20. června 2013 do dne 16. září 2013 zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že odstranil záslepku na konci přívodu plynu a propojil přívod plynu s domovní instalací, v důsledku čehož neoprávněně připojil plyn do svého domu, čímž se dopustil spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 1. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 464.76 KB

Obsah

Sdílejte