R02313 - rozhodnutí k neumožnění výkonu dozoru

Datum

Číslo jednací: 03211-3/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 18 odst. 4 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, neumožnil v místě své provozovny výkon dozoru Energetickému regulačnímu úřadu v nezbytně nutném rozsahu vstupovat, popřípadě vjíždět na cizí pozemky nebo vstupovat do staveb užívaných pro podnikatelskou činnost.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 27. 8. 2013

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 573.6 KB

Obsah

Sdílejte