R02116 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00823-12/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Blízkov (okres Žďár nad Sázavou), u domu č. p. 72 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Přípojky inženýrských sítí na parcelách 1989/1, 82, Blízkov (kanalizační přípojky)", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 7. 12. 2016

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 962.05 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon