R02016 – rozhodnutí k zásahu na odběrném místě elektrického zařízení před měřicím zařízením bez předchozího souhlasu provozovatele přenosové soustavy

Číslo jednací: 00545-3/2016-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 energetického zákona, provedl dne 8. ledna 2015, na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že z hlavní pojistkové skříně vyvedl vodič černé barvy mimo elektroměr otvorem v okenním rámu do vnitřních prostor uvedeného domu, v důsledku čehož následně vědomě z neměřené části odebíral elektřinu, dopustil úmyslně přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 3. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 445.34 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon