R01719 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do odběrného měřícího zařízení

Číslo jednací: 09909-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil z nedbalosti tím, že v rozporu s § 28 odst. 3 energetického zákona provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení, následkem čehož došlo k odběru neměřené elektřiny.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Datum nabytí právní moci: 7. 2. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 401.15 KB

Obsah

Sdílejte