R01714 – rozhodnutí k neoprávněné realizaci stavby vodního díla v ochranném pásmu

Číslo jednací: 01849-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že od přesně nezjištěné doby realizuje stavbu dosud nedokončeného vodního díla ,,Výstavba vodní nádrže na pozemku p. č. KN 160/7, PK 139, PK 141 a PK 145 k. ú. Rybné, v trati ,,Otavnice" v ochranném pásmu vedení vysokého napětí nacházejícím se v katastrálním území Rybné, v trati ,,Otavnice", bez Souhlasu s činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 22. července 2009 č. Z060922722, neboť jeho udělení bylo podmíněno přeložením dvou kusů stávajících podpěrných bodů vedení vysokého napětí, což však účastník řízení neučinil, a v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zahájil realizaci stavby vodního díla, čímž se dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 15. 3. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 566.46 KB

Obsah

Sdílejte