R01518 - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 00960-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. září 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Habartov, v ulici Husova, u nemovitosti č. p. 151, zemní práce v souvislosti s prováděním prací na stavbě „Kanalizace Kluč II etapa, Habartov", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 7. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 583.56 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon