R01514 – rozhodnutí k přetržení středotlaké plynovodní přípojky LPE d 32 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 01795-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 15. května 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Boršice u domu č. p. 510, zemní práce související s odkopáním izolace bytového domu č. p. 510 s využitím strojního mechanizmu (bagr UNC), přičemž došlo k přetržení středotlaké plynovodní přípojky LPE d 32 a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 626.64 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon