R01315 – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 00284-3/2015-ERU

Obviněný z přestupku se tím, že v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 7. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Leština na ulici Polní u domu č. p. 283/35 zemní práce pro výstavbu kanalizační přípojky, při kterých došlo prostřednictvím krumpáče k poškození středotlaké plynovodní přípojky lPE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání přestupku dle ustanovení  § 90 odst. 1 písm. k) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 10. 2. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 468.96 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon