R01314 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu na odběrném plynovém zařízení

Číslo jednací: 01157-3/2014-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 71 odst. 11 energetického zákona provedl v blíže neurčené době v rozmezí mezi červnem 2013 a 12. srpnem 2013 zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že odstranil dva kusy plomb č. 663551, které byly na hlavním uzávěru plynu nainstalovány zaměstnanci společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., se sídlem Brno, Plynárenská 499/1, PSČ: 657 02, IČ: 49970607, a propojil půlpalcovou hadicí tento hlavní uzávěr plynu a hlavní rozvod plynu v domě, v důsledku čehož neoprávněně připojil plyn do svého domu a čímž se dopustil spáchání přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 22. 3. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 648.8 KB

Obsah

Sdílejte