R01016 – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 00450-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 28. července 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Lačnov, u nemovitosti č. p. 102 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Čistá řeka Bečva II – 21.1 odkanalizování obce Lačnov", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Datum nabytí právní moci: 2. 2. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 363.8 KB

Obsah

Sdílejte