R01014 – rozhodnutí k poškození ochranného plechového opláštění parovodního potrubí d 500/200 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 01108-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 87 odst. 4 energetického zákona v přesně nezjištěné době v říjnu roku 2012 v obci Jablonec nad Nisou, v ulici Za Plynárnou na pozemcích parc. č. 657/1 a 2353/1 v souvislosti s realizací části „SO 06 Výustní objekt" veřejně prospěšné stavby „Lužická Nisa, Jablonec nad Nisou, zvýšení ochrany města převodem povodňových průtoků přes VD Mšeno" prováděl v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození ochranného plechového opláštění parovodního potrubí d 500/200 mezi patkami D7 a D11, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení, která slouží pro rozvod tepelné energie, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91a odst. 1 písm. y) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 2. 4. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 547.82 KB

Obsah

Sdílejte