R00714 – rozhodnutí k zásahu do odběrného elektrického zařízení bez souhlasu provozovatele distribuční soustavy

Číslo jednací: 00755-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl v polovině října roku 2013 na adrese Uzavřená 11, Havířov-Město na odběrném elektrickém zařízení, kterým prochází neměřená elektřina, zásah bez předchozího písemného souhlasu provozovatele distribuční soustavy tak, že na chodbě domu v elektroměrové skříni propojil pomocí vlastní svorky přívodní a odvodní vodiče, v důsledku čehož umožnil neoprávněný odběr do bytu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 467.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon