R00214 – rozhodnutí k neoprávněnému zásahu do plynového zařízení

Číslo jednací: 00107-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 71 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl dne 18. srpna 2013 zásah na odběrném plynovém zařízení tak, že na adrese Okružní, Choltice, provedl ve skříňce HUP odstranění plomby a zátky přívodního potrubí a propojil pomocí dvou sešroubovaných kolen přívodní potrubí s odběrným místem, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. f) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

Datum nabytí právní moci: 31. 1. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 465.63 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon