QUALE ZEM s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 13686-3/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 31. března 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Ostrava, strojně zemní práce, při kterých došlo k poškození nízkotlakého plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost QUALE ZEM s.r.o., se sídlem, Hasičská 479/41, 700 30 Ostrava, IČO: 26816539

Datum nabytí právní moci: 21. 1. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 522.02 KB

Obsah

Sdílejte