PVZ s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 03412-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Loděnice na ulici Havířské u domu č. p. 8 ručně zemní práce na stavbě „Loděnice - kanalizace a ČOV Loděnice – II. etapa Objekt SO 01 – ČOV – strojně-technologická část 2. technologická linka ", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE d 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PVZ s r.o., se sídlem U Malvazinky 2670/30, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 25645811

Datum nabytí právní moci: 22. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 311.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon