PULPER a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02681-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Syrovice na pozemku parc. č. 4639 zemní práce, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlakého plynovodu PE d 110, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PULPER a.s., se sídlem Modřická 486/34, 664 48 Moravany, IČ: 26972531

Datum nabytí právní moci: 4. 4. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 334.22 KB

Obsah

Sdílejte