PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 12525-15/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 28. prosince 2010 do 7. prosince 2016 registrovaným účastníkem trhu, se zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba PRVNÍ TELEFONNÍ,a.s., se sídlem Českomoravská 206/35, 190 00 Praha, IČO: 25527797

Datum nabytí právní moci: 16. 9. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon