První KEY – STAV, a.s. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky LPE DN 32 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 05983-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. prosince 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Albrechtičky u domu č. p. 122 zemní práce v souvislosti se stavbou „Kanalizace a ČOV Albrechtičky – změna stavby před dokončením", kdy při strojních výkopových pracích na gravitační kanalizaci vedoucí souběžně se středotlakou plynovodní přípojkou LPE DN 32 došlo k uvolnění asfaltové kry, která při pádu porušila T- kus uvedené přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost První KEY – STAV, a.s., se sídlem Lánská 128, 739 61 Třinec, IČ: 25385127

Datum nabytí právní moci: 4. 7. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 716.82 KB

Obsah

Sdílejte