Číslo jednací: 08975-4/2018-ERU

V návětí výroku příkazu č. j. 08975-3/2018-ERU se v souladu s ust. § 70 správního řádu opravuje zřejmá nesprávnost tak, že uvedené IČO: „474 14 827" je změněno na IČO: „471 14 827", a dále ve  výroku I. se opravuje zřejmá nesprávnost tak, že uvedené IČO: „474 14 827" je změněno na IČO:  „471 14 827".

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost ProThermic, v.o.s., se sídlem Běhounkova 2529/57, 158 00 Praha, IČO: 47114827

Datum nabytí právní moci: 18. 10. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte