Property Mojmírova 11, a.s. – rozhodnutí k neposkytnutí požadovaných informací a podkladů ve stanovené lhůtě

Číslo jednací: 10295-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že neposkytla Energetickému regulačnímu úřadu na jeho žádosti č. j. 07018-2/2015-ERU ze dne 2. září 2015, č. j. 07018-8/2015-ERU ze dne 25. září 2015 a č. j. 07018-10/2015-ERU ze dne 13. října 2015 ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované informace a podklady podle ustanovení § 15a odst. 1 energetického zákona, dopustila správního deliktu podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Property Mojmírova 11, a.s., se sídlem Košická 63/30, 101 00 Praha 10
– Vršovice, IČ: 27866866

Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon