PROMONT Uherské Hradiště s. r. o. – rozhodnutí o zastavení řízení pro naplnění liberačních důvodů

Číslo jednací: 05208-8/2013-ERU

Účastník řízení byl podezřelý, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, když při provádění výkopu sondy ručním nářadím poškodil středotlakou plynovodní přípojku PE d 25, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona. Řízení bylo zastaveno, neboť účastník řízení vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby k porušení povinností nedošlo.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost PROMONT Uherské Hradiště s. r. o., se sídlem Kněžpole 218, 687 12 Kněžpole, IČ: 27677443

Datum nabytí právní moci: 28.6. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 348.56 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon