Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. – rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování odběru tepelné energie

Číslo jednací: 08365-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 7 přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, vyúčtoval odběrateli tepelné energie, za období od 1. ledna do 31. prosince 2016 dodávku tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie ze dne 13. ledna 2017, který neobsahoval:

•          v rozporu s ust. § 14 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích (dále jen „Vyhláška") datum a údaj měření dodávky tepelné energie k prvnímu dni zúčtovacího období a k poslednímu dni zúčtovacího období, popřípadě ke dni, kdy byla provedena výměna měřicího zařízení,

•          v rozporu s ust. § 14 odst. 3 písm. a) Vyhlášky informace o způsobu uplatnění reklamace dokladu o vyúčtování dodávky tepelné energie včetně údaje o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci vyúčtování uplatnit,

•          v rozporu s ust. § 14 odst. 3 písm. b) Vyhlášky informace o právech odběratele tepelné energie, vznikne-li mezi odběratelem a dodavatelem tepelné energie spor ve věci týkající se dodávky tepelné energie nebo jejího vyúčtování, a způsobech řešení takových sporů.

Informace o účastníkovi řízení:

Právnická osoba – Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., se sídlem U Plynárny 500, 140 00 Praha, IČO: 63072599

Datum nabytí právní moci: 16. 8. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon