PROLES s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 25 při provádění zemních prací

Datum

Číslo jednací: 07822-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl strojním zařízením (bagrem) dne 17. dubna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Římov u nemovitosti č. p. 121, zemní práce související s provedením stavby kanalizace a čističky vod v obci Římov pomocí strojního mechanizmu, přičemž došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 25, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost PROLES s.r.o., se sídlem Vodařská 5, 619 00 Brno, IČ: 25335545

Datum nabytí právní moci: 11. 9. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 577.43 KB

Obsah

Sdílejte