PROLES s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08853-3/2014-ERU

Účastníkovi řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. května 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Moravany na ulici Modřická u č. p. 22 zemní práce, kdy při strojním provádění výkopových prací došlo k sesuvu části zeminy do výkopu a vytržení středotlakého plynovodu DN 63 v místě elektrospojky, čímž došlo k poškození tohoto plynárenského zařízení, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PROLES s.r.o., se sídlem Vodařská 5, 619 00 Brno, IČ: 25335545

Datum nabytí právní moci: 7. 10. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 623.68 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon