R15013 - rozhodnutí k poškození vodiče elektrického napětí v obci Mníšek pod Brdy

Číslo jednací: 12875-3/2013-ERU

Obviněný se tím, že dne 17. června 2013 hloubil prostřednictvím strojního mechanismu svod dešťové vody z okapu přístřešku na pozemku v obci Mníšek pod Brdy, Luční č. p. 1114, přičemž došlo v rozporu s ust. § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k poškození vodiče elektrického napětí, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 12. 11. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 411.24 KB

Obsah

Sdílejte