R00613 - rozhodnutí k neoprávněnému připojení kabelu typu CYKY 5x4 mm2 na vývodní svorky hlavního jističe před elektroměr

Číslo jednací: 00708-3/2013-ERU

Obviněný byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 28 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že v přesně nezjištěné době, nejdříve však v březnu 2012 neoprávněně připojil kabel typu CYKY 5x4 mm2 na vývodní svorky hlavního jističe před elektroměr, a tento v přesně nezjištěné době po dni 23. května 2012 demontoval a napojil za elektroměr.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 13. 2. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 960.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon