KR12412 - rozhodnutí k propojení vývodního vodiče a přívodního vodiče mimo svorkovnici elektroměru

Číslo jednací: 01449-3/2012-ERU

Obviněný byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 28 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že v místě osazení elektroměru ke svému bytu propojil vývodní vodič a přívodní vodič mimo svorkovnici elektroměru, v důsledku čehož neoprávněně odebíral neměřené množství elektřiny, a to v přesně nezjištěné době od 14. září 2011 do 15. listopadu 2011.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 14. 11. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 890.33 KB

Obsah

Sdílejte