KR10013 - rozhodnutí k zásahu na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením

Číslo jednací: 06262-2/2013-ERU

Účastník řízení byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 71 odst. 11 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že v přesně nezjištěné době od 27. října 2012 do 1020. listopadu 2012 provedl zásah na odběrném plynovém zařízení před měřicím zařízením bez předchozího písemného souhlasu provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 24. 8. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 738.79 KB

Obsah

Sdílejte