KR08712 - rozhodnutí k porušení plomb na elektroměru a nahrazení dvou plomb na přípojnicové části falzifikáty

Číslo jednací: 02180-2/2012-ERU

Účastník řízení byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. o) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 49 odst. 4 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že při přemisťování stavebního rozvaděče umístěného na stavbě rekonstruované nemovitosti č. p. 324 Čeladná neoprávněně porušil v přesně nezjištěné době v měsíci říjnu roku 2011 na elektroměru dvě plomby a na přípojnicové části rovněž dvě plomby a nahradil je falzifikáty úředních značek i provozních plomb, k jejichž užívání nebyl oprávněn a které se na zaplombování elektroměru a svorkovnice používat nesmí.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 11. 10. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 810.33 KB

Obsah

Sdílejte