KR05912 - rozhodnutí k zásahu na odběrném elektrickém zařízení v obci Králův Dvůr

Číslo jednací: 06599-3/2011-ERU

Účastník řízení byl uznán vinným ze spáchání přestupku podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, naplněného porušením ustanovení § 28 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že v měsíci červnu roku 2011 provedl zásah na odběrném elektrickém zařízení na adrese Náměstí Míru 192, 267 01 Králův Dvůr, kterým prochází neměřená elektřina, bez souhlasu příslušného provozovatele distribuční soustavy.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 11. 7. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 213.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon