R00113 - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Velichovky

Číslo jednací: 00066-3/2013-ERU

Obviněný se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 11. září 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Velichovky, místní část Hustířany, u domu č. p. 19, zemní práce související s uzemněním rodinného domu, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE d 110, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, dopustil přestupku podle ust. § 90 odst. 1 písm. k) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Osobní údaje fyzické osoby nelze zveřejnit, neboť podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Datum nabytí právní moci: 22. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 487.63 KB

Obsah

Sdílejte