Přerov MVE s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 09973-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. §91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost Přerov MVE s.r.o., se sídlem Tolstého 475/5, 779 00 Olomouc, IČO: 26838435

Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2019   

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 518.74 KB

Obsah

Sdílejte