PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 04829-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 30. září 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Židenice, v ulici Chudobova zemní práce v souvislosti se stavebními úpravami komunikace, při kterých došlo k zachycení plynárenského zařízení lžící zemního stroje, a tím k poškození nově vybudované středotlaké přípojky PE DN 32, a dále taktéž k zachycení plynárenského zařízení lžící zemního stroje, a tím k poškození nově vybudovaného středotlakého plynovodu PE DN 90, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, IČ: 25342100

Datum nabytí právní moci: 1. 8. 2014

Obsah

Sdílejte