PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 02211-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 8. srpna 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Líšeň na ulici Chmelnice u domu č. p. 53 zemní práce v souvislosti se stavbou „Obytný soubor Zahradní město, Brno-Líšeň", kdy při strojním odebírání zeminy ze svahu na staveništi malým nakladačem došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 110 (dále jen „plynárenské zařízení"), a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, IČ: 25342100

Datum nabytí právní moci: 18. 3. 2015

Obsah

Sdílejte