PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 03037-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození plynovodu, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o., se sídlem Pražákova 1000/60, 619 00 Brno, IČO: 25342100

Datum nabytí právní moci: 10. 5. 2019

Obsah

Sdílejte