PRECHEZA a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 10030-9/2018-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. c) energetického zákona nezpracoval a nepředal zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost PRECHEZA a.s., se sídlem nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 750 02 Přerov, IČO: 26872307

Datum nabytí právní moci: 13. 6. 2019    

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 358.24 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon